Mohon maaf SIPKD dalam maintenance, dan terima kasih atas kesabarannya mengisi data sipkd, kesempatan yang hilang dalam waktu maintenance akan diakumulasikan dalam penambahan masa pengisian data SIPKD, salam.